Slider

Zənglərin yönləndirilməsi xidməti

Zənglərə cavab verə bilmədiyiniz təqdirdə sizə gələn zəngləri digər nömrəyə yönləndirə bilərsiniz.

 • Mobil nömrəyə yönləndirmək üçün: **21*+994 operator kodu, nömrə#YES
 • Şəhər nömrəsinə yönləndirmək üçün: **21*0 şəhər kodu, nömrə#YES
 • Yönləndirmənin ləğvi: ##21#YES

Yönləndirmənin növləri və aktivləşdirmə üsulları.

Məşğul olduqda yönləndirmə:

 • Mobil nömrəyə yönləndirmək üçün: **67*+994 operator kodu, nömrə#YES
 • Şəhər nömrəsinə yönləndirmək üçün: **67*0 şəhər kodu, nömrə#YES
 • Yönləndirmənin ləğvi: ##67#YES

Zənglər cavabsız qaldıqda yönləndirmə:

 • Mobil nömrəyə yönləndirmək üçün: **61*+994 operator kodu, nömrə#YES
 • Şəhər nömrəsinə yönləndirmək üçün: **61*0 şəhər kodu, nömrə#YES
 • Yönləndirmənin ləğvi: ##61#YES

Zəng çatmadıqda yönləndirmə:

 • Mobil nömrəyə yönləndirmək üçün: **62*+994 operator kodu, nömrə#YES
 • Şəhər nömrəsinə yönləndirmək üçün: **62*0 şəhər kodu, nömrə#YES
 • Yönləndirmənin ləğvi: ##62#YES